"In wat voor een vreemde wereld leven we, als we leerkrachten niet de tijd geven om zich bezig te houden met de goede ideeën die ze hebben? In plaats daarvan wordt er meer en meer druk op leerkrachten uitgeoefend om zich continu te verbeteren."

Videocoachen

De powertool voor een leven lang leren.

David Weston, algemeen directeur van Teacher Development Trust 

Er wordt veel van leerkrachten verwacht. Naast een hoge werkdruk zijn er constante vernieuwingen binnen het onderwijs om de kwaliteit van het lesgeven en leerlingresultaten te verhogen. Het is echter niet zinvol om te verwachten dat leerkrachten dingen leren en verbeteren zonder dat zij de middelen en de tijd krijgen om nieuwe ideeën te implementeren in hun eigen klas. Onderzoek (Joyce & Showers, 2002) toont aan dat ‘peer coaching’ (ook wel collegiale consultatie genoemd) essentieel is om nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen.


Videocoachen is de powertool voor een leven lang leren. In deze gids lees je hoe videocoachen kan bijdragen aan de duurzame professionalisering binnen de onderwijsinstelling. In de gids vertellen we hoe de ondersteuning van videotechnologie de coachingscyclus kan ondersteunen, vind je 10 aspecten waarbij videotechnologie voor verbetering zorgt, lees je hoe je coaching naar een hoger niveau brengt met behulp van live coachen op afstand en geven we tevens zeven tips om coachen met behulp van videotechnologie zo succesvol mogelijk te maken. 

Waar gaat deze gids over?

"Bij coaching en observatie ga ik er altijd vanuit dat ik een leerkracht een fruitschaal voorspiegel, waar hij of zij uit haalt wat er uitnodigend uitziet. Het mooie van IRIS Connect is dat de leerkracht hiermee nu zelf de regie kan nemen en dat tijd en afstand geen belemmering meer hoeven te zijn. Hiermee wordt (zelf)evaluatie, observatie en reflectie 3.0 en een prikkelende uitdaging. Aan de slag dus met je eigen fruitschaal!"

Marcel Hermens

Senior Coördinator Talenten- en Zilverpool RTC Transvita & Projectleider Loopbaancentrum

"In wat voor een vreemde wereld leven we, als we leerkrachten niet de tijd geven om zich bezig te houden met de goede ideeën die ze hebben? In plaats daarvan wordt er meer en meer druk op leerkrachten uitgeoefend om zich continu te verbeteren."

Videocoachen

De powertool voor een leven lang leren.

David Weston, algemeen directeur van Teacher Development Trust 

Er wordt veel van leerkrachten verwacht. Naast een hoge werkdruk zijn er constante vernieuwingen binnen het onderwijs om de kwaliteit van het lesgeven en leerlingresultaten te verhogen. Het is echter niet zinvol om te verwachten dat leerkrachten dingen leren en verbeteren zonder dat zij de middelen en de tijd krijgen om nieuwe ideeën te implementeren in hun eigen klas. Onderzoek (Joyce & Showers, 2002) toont aan dat ‘peer coaching’ (ook wel collegiale consultatie genoemd) essentieel is om nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen.


Videocoachen is de powertool voor een leven lang leren. In deze gids lees je hoe videocoachen kan bijdragen aan de duurzame professionalisering binnen de onderwijsinstelling. In de gids vertellen we hoe de ondersteuning van videotechnologie de coachingscyclus kan ondersteunen, vind je 10 aspecten waarbij videotechnologie voor verbetering zorgt, lees je hoe je coaching naar een hoger niveau brengt met behulp van live coachen op afstand en geven we tevens zeven tips om coachen met behulp van videotechnologie zo succesvol mogelijk te maken. 

Waar gaat deze gids over?

"Bij coaching en observatie ga ik er altijd vanuit dat ik een leerkracht een fruitschaal voorspiegel, waar hij of zij uit haalt wat er uitnodigend uitziet. Het mooie van IRIS Connect is dat de leerkracht hiermee nu zelf de regie kan nemen en dat tijd en afstand geen belemmering meer hoeven te zijn. Hiermee wordt (zelf)evaluatie, observatie en reflectie 3.0 en een prikkelende uitdaging. Aan de slag dus met je eigen fruitschaal!"

Marcel Hermens

Senior Coördinator Talenten- en Zilverpool RTC Transvita & Projectleider Loopbaancentrum