“Zelf vind ik dat er geen andere manier is die net zo effectief is of die net zoveel terug kan geven als dat IRIS Connect doet. Het is echt een geweldig platform om professioneel te leren.”

Lesobservaties

Ana Ellis - leerkracht Engels, Whitcliffe Mount School

Jouw praktische gids voor:

Er bestaat vaak verwarring tussen het observeren van lessen als onderdeel van het verantwoordingskader en observatie als onderdeel van effectieve professionele ontwikkeling. Het is essentieel dat er een duidelijk onderscheid tussen beide wordt gemaakt. Verantwoording afleggen is belangrijk, maar het dient wel een ontvankelijke verantwoording te zijn. Zonder context en wanneer er sprake is van een mismatch tussen het beoogde en het waargenomen doel, heeft observatie als onderdeel van het verantwoordingskader slechts een beperkte waarde voor het verbeteren van het lesgeven en het leren. Deze conclusie raakt de kern van de reden waarom de focus van lesobservaties dient te verschuiven van prestatiemanagement naar ontwikkeling. Dit is een belangrijke cultuuromslag voor veel scholen.


Observatie is een kernonderdeel van alle belangrijke professionele leeractiviteiten. Wanneer observatie een onderdeel is van de professionele ontwikkeling van leerkrachten (met daarbij veelvuldige en gerichte feedback), is dit een krachtige manier om zelfvertrouwen op te bouwen, collega’s te motiveren en een mentaliteit binnen de school te cultiveren waarin men leert en groeit. In deze gids lees je hoe je lesobservaties effectiever kunt inzetten in jouw school.

Waar gaat deze gids over?

"Soms vraag je je als leerkracht af wat er nu precies gebeurt in een groep. Waarom loopt het niet zoals je wil. Vaak is er dan geen collega die even mee kan kijken, waar je even mee kunt sparren, want grote groepen, geen vervangen en ga zo maar door. Door die momenten te filmen met IRISconnect, de leerkracht en de groep, kun je zelf van een afstandje kijken. Maar kunnen collega's meekijken, er ontstaat ruimt om te overleggen en te leren."

Alja de Lange - Groepsleerkracht, dalton-coordinator en ict-er bij OBD de Braninik

“Zelf vind ik dat er geen andere manier is die net zo effectief is of die net zoveel terug kan geven als dat IRIS Connect doet. Het is echt een geweldig platform om professioneel te leren.”

Lesobservaties

Ana Ellis - leerkracht Engels, Whitcliffe Mount School

Jouw praktische gids voor:

Er bestaat vaak verwarring tussen het observeren van lessen als onderdeel van het verantwoordingskader en observatie als onderdeel van effectieve professionele ontwikkeling. Het is essentieel dat er een duidelijk onderscheid tussen beide wordt gemaakt. Verantwoording afleggen is belangrijk, maar het dient wel een ontvankelijke verantwoording te zijn. Zonder context en wanneer er sprake is van een mismatch tussen het beoogde en het waargenomen doel, heeft observatie als onderdeel van het verantwoordingskader slechts een beperkte waarde voor het verbeteren van het lesgeven en het leren. Deze conclusie raakt de kern van de reden waarom de focus van lesobservaties dient te verschuiven van prestatiemanagement naar ontwikkeling. Dit is een belangrijke cultuuromslag voor veel scholen.


Observatie is een kernonderdeel van alle belangrijke professionele leeractiviteiten. Wanneer observatie een onderdeel is van de professionele ontwikkeling van leerkrachten (met daarbij veelvuldige en gerichte feedback), is dit een krachtige manier om zelfvertrouwen op te bouwen, collega’s te motiveren en een mentaliteit binnen de school te cultiveren waarin men leert en groeit. In deze gids lees je hoe je lesobservaties effectiever kunt inzetten in jouw school.

Waar gaat deze gids over?

"Soms vraag je je als leerkracht af wat er nu precies gebeurt in een groep. Waarom loopt het niet zoals je wil. Vaak is er dan geen collega die even mee kan kijken, waar je even mee kunt sparren, want grote groepen, geen vervangen en ga zo maar door. Door die momenten te filmen met IRISconnect, de leerkracht en de groep, kun je zelf van een afstandje kijken. Maar kunnen collega's meekijken, er ontstaat ruimt om te overleggen en te leren."

Alja de Lange - Groepsleerkracht, dalton-coordinator en ict-er bij OBD de Braninik