Verbondenheid in jouw team

Een handreiking ontwikkeld voor kinderopvang

Een goede band tussen de medewerkers van de kinderopvang is voor zowel het team als de kinderen in de groep van belang. Een goede band ontstaat door openheid en samenwerking en kan op verschillende manieren gecreëerd worden. In deze gids geven we tips om de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers te bevorderen. We behandelen de volgende thema's:


1. Bespreekbaar maken wat goed gaat en waar kansen liggen

2. Reflectie als onderdeel van de organisatiecultuur

3. Effectieve en opbouwende feedback geven en ontvangen

4. Laagdrempelige en vanzelfsprekende observaties

“Het flexibele gebruik van IRIS Connect met het opnemen, opslaan en delen geeft gemak en eigenaarschap. De verkregen data zijn veel rijker dan de informatie die ik voorheen kreeg bij live bezoeken”

Nicole Oldemeulen

Directeur-bestuurder bij Kinderopvang Borne

Simon Hay

Pedagoog bij KindeRdam en mede-ontwikkelaar ‘Pedagogische praktijk in Beeld’

“In de kinderopvang werken de medewerkers parttime. Je werkt niet altijd in dezelfde samenstelling met elkaar. Juist door de opgenomen video’s heb je een laagdrempelige manier om het gesprek onderling te voeren”

Samenwerking in de kinderopvang bevorderen met IRIS Connect

Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Daarom zijn wij er sterk van overtuigd dat goede pedagogische kwaliteit bijdraagt aan een betere toekomst. IRIS Connect helpt kinderdagverblijven bij het creëren van een cultuur waarin pedagogisch medewerkers continu van en met elkaar kunnen leren, en zich kunnen blijven ontwikkelen. Ons platform geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om het handelen voor de groep veilig vast te leggen. Van daaruit kunnen zij reflecteren op het handelen en leren, de praktijk analyseren, opmerkingen en tijdgebonden feedback toevoegen, hun praktijk video’s bewerken en, als ze dat willen, delen met collega’s, coaches of leiders voor feedback. Daarmee kunnen zo veel mogelijk pedagogisch medewerkers hun handelen voor de groep (nog) beter maken, en wordt er gezorgd voor kwaliteit én werkplezier.

Meer weten?

Verbondenheid in jouw team

Een handreiking ontwikkeld voor kinderopvang

Een goede band tussen de medewerkers van de kinderopvang is voor zowel het team als de kinderen in de groep van belang. Een goede band ontstaat door openheid en samenwerking en kan op verschillende manieren gecreëerd worden. In deze gids geven we tips om de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers te bevorderen. We behandelen de volgende thema's:


1. Bespreekbaar maken wat goed gaat en waar kansen liggen

2. Reflectie als onderdeel van de organisatiecultuur

3. Effectieve en opbouwende feedback geven en ontvangen

4. Laagdrempelige en vanzelfsprekende observaties

“Het flexibele gebruik van IRIS Connect met het opnemen, opslaan en delen geeft gemak en eigenaarschap. De verkregen data zijn veel rijker dan de informatie die ik voorheen kreeg bij live bezoeken”

Nicole Oldemeulen

Directeur-bestuurder bij Kinderopvang Borne

Simon Hay

Pedagoog bij KindeRdam en mede-ontwikkelaar ‘Pedagogische praktijk in Beeld’

“In de kinderopvang werken de medewerkers parttime. Je werkt niet altijd in dezelfde samenstelling met elkaar. Juist door de opgenomen video’s heb je een laagdrempelige manier om het gesprek onderling te voeren”

Samenwerking in de kinderopvang bevorderen met IRIS Connect

Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Daarom zijn wij er sterk van overtuigd dat goede pedagogische kwaliteit bijdraagt aan een betere toekomst. IRIS Connect helpt kinderdagverblijven bij het creëren van een cultuur waarin pedagogisch medewerkers continu van en met elkaar kunnen leren, en zich kunnen blijven ontwikkelen. Ons platform geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om het handelen voor de groep veilig vast te leggen. Van daaruit kunnen zij reflecteren op het handelen en leren, de praktijk analyseren, opmerkingen en tijdgebonden feedback toevoegen, hun praktijk video’s bewerken en, als ze dat willen, delen met collega’s, coaches of leiders voor feedback. Daarmee kunnen zo veel mogelijk pedagogisch medewerkers hun handelen voor de groep (nog) beter maken, en wordt er gezorgd voor kwaliteit én werkplezier.

Meer weten?